avatar
Куч
401.96
Рейтинг
+166.80

Dilafruz Sidiqova

Мақолалар

Ўсмир суицидентлар билан амалга ошириладиган психопрофилактик чора-тадбирлар

Замонавий психологияда  мавжуд психологик профилактика   амалий  ва илмий назарияларга асосланган бўлиб, таълим муассасалари, оила, оммавий ахборот воситалари, жамоа ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ташкилотлар,”Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатларининг ҳамкорликда  амалга оширилувчи ўзаро узвийликдагикомплекс чора- тадбирларини ўз ичига олади.

Ўсмирлардаги суицидал хулқ –атворнинг психологик диагностикаси, психокоррекцияси

Психологик диагностика ва коррекция ўзини-ўзи маҳкум этувчи хулқ-атвор шаклларини, энг аввало, ўз жонига суиқасд қилишга уриниш ёки суицидал ҳаракатларнинг олдини олишга мўлжалланган, руҳий зўриқиш (стресс) вазиятларига нисбатан жавоб реакцияси билан боғлиқ ижтимоий-психологик дезадаптация ҳолатида бўлган ўсмирларга ёрдам беришга қаратилган психологик метод ва усуллар тўпламидир.

Ўсмирларда суицидал уринишларга мойилликни аниқлашнинг психологик методикалари

Нисбатан бевосита, онгостидаги ва идрокка бўйсунмайдиган индивидуал-шахсий хусусиятларнинг намоён бўлиши проектив методикалар ёрдамида аниқланиши мумкин. Хусусан, «Инсон тасвири», «Уй-Дарахт-Инсон», «Мавжуд бўлмаган жонзот» каби тест методикаларида низо маркази сифатида бўйин билан манипуляция қилинувчи жамики ҳаракатлар ўз жонига суиқасд қилишнинг жиддий омили ҳисобланади.

Суицидни тадқиқ этишнинг социологик назариялари

Суицидни тадқиқ этишнинг социологик назарияларида, ўз жонига суиқасд қилиш ҳолатларини келиб чиқишнинг сабаблари ижтимоий ривожланиш шароитлари билан ўзаро боғликда тушунтирилади.

Ўсмирлик даврига хос суицидал хулқ кўринишларининг психологик диогностикаси ва коррекцияси

"Ҳалокатга юз тутма!.."
Суицидал хулқ тадқиқотчилар томонидан аутодеструктив (ўзини-ўзи маҳкум этувчи) хулқ  тарзида кўрилиб, унинг белгиси сифатида ўз шахси ва саломатлигини онгли равишда бузиш тенденцияси намоён бўлади.

Cуицидал гуруҳлар фаолиятига қарши қаратилган чора-тадбирлар

ХХ асрнинг сўнгги ўн йиллигида халқаро компьютер тармоғи – интернет тизимининг вужудга келиши ва ахборот алмашинуви жараёнларининг тезлашиб бораётгани ғоявий таъсир ўтказиш кўламини кенгайтирмоқда. АҚШ мудофаа маҳкамасининг оддий бир лойиҳасидан бошланган бу тизим кўплаб қулайликларни яратгани билан бир қаторда, бир мамлакатда пайдо бўлган бузғунчи ғояларни тез фурсатларда бутун дунёга ёйиш имкониятига эга бўлган восита бўлиб ҳам хизмат қилмоқда.

“Халқ таълими тизимидаги энг яхши веб-сайт – 2017” кўрик-танловининг якуний натижалари

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 31 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ҳолатини баҳолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 355-сонли қарори ҳамда вазирликнинг 2017 йилга мўлжалланган иш режаси ижросини таъминлаш мақсадида “Халқ таълими тизимидаги энг яхши веб-сайт – 2017” кўрик-танловини ташкил этиш тўғрисида вазирликнинг 2017 йилдаги 60-сонли буйруғи қабул қилинган.

Миссионерлик маънавиятимизга таҳдид

Ватанпарвар
Бугунги кунимизда маънавиятимиз ва иқтисодий ривожланаётган бир пайтда, мамлакатимизни тинчлигини ва ривожланиб бораётганини кўра олмайдиган ғараз мақсадли кучлар халқнинг тинчлигига раҳна солишлик, тараққиётни издан чиқаришлик ва динлараро муносабатларга раҳна солишлик учун турли хил йўлларни ва ғояларни ўйлаб чиқараяпдилар. Бундай ғаразли ва бузуқ ғоялардан бири, экстремистик ва террористик ҳаракатлар бўлса, иккинчиси миссионерлик ҳаракатларидир.

Диний экстремизм ва унга қарши кураш

Ватанпарвар
Ислом динини ниқоб қилиб одамларни бир-бирига қарши қўйиб қон тўкишни ташкил қилаётган, амалда ўзининг ҳузур ҳаловатини ўйлаётган кимсаларни Европада фундаменталистлар Марказий Осиёда ақидапарастлар ёки экстремистлар деб атайдилар. 

Diniy-ekstremistik va destruktiv g‘oyalarga qarshi kurash hamda bu boradagi ishlar samaradorligini oshirish omillari

Ватанпарвар
Tarixdan ma’lumki, muayyan kuchlar va shaxslar dinni asos qilib, o‘zaro qonli urushlarga da’vat etganlar. Buning fojiali oqibatlari esa barchaga ma’lum. Afsuski, bunday urinishlar hozir ham yo‘q emas. Ammo qurol emas, undan foydalanadigan inson o‘q otishini, dinlar emas, odamlar o‘zaro urushishini yodda tutish zarur. Hatto “dinni tarqatish shiori” ostida olib borilgan urushlarda ham din emas, balki ana shu shiorning amalga oshiruvchisi bo‘lgan insonlar aybdor ekani aniq. Zero, din doimo insoniyatni taraqqiyot sari chorlab kelgan.

Ахборот хуружининг ёшлар маънавиятига таъсири

Интернет бугунги ахборот маконининг муҳим бўғинига айланди. Ҳозирда интернетдан нафақат компьютер тармоғи, балки космик алоқа йўлдошлари, радиосигнал, кабел телевидениеси, телефон, уяли алоқа орқали ҳам фойдаланиш мумкин.

Қанча қонинг бўлса — Ватан учун тўк, қанча шонинг бўлса — Ватанни кўтар!

Ватанпарвар
Онадек мунис Ватан… Ҳар нафасимиз сен билан, ҳар онимиз сенинг меҳринг-ла қоришиқ… Аждодларим сенинг дийдорингдан кўз узолмай яшаб ўтдилар, «юртидан айрилган гадодир» деб сенинг бағрингда кечган ҳар бир кунини шоҳликка тенглаб яшаб кетдилар… Мен сенга бутун борлиғим билан, дарахт каби илдизларим билан боғланиб яшаяпман… Энди ҳар бир ҳужайраси, жону жаҳони билан сенга боғланиб бораётган фарзандларга айтаман:
 

Ватан ва ватанпарварлик ҳақида

Ватанпарвар
Чўлда ўрмалаб юрган жониворлар ҳам туғилшиданоқ ўз маконларини биладилар, ҳавода учувчи қушлар ҳам, денгиз ва дарёлардаги балиқлар ҳам ўз ошёнларини ҳис қиладилар, ҳатто болари ва шунга ўхшашлар ҳам ўз уяларини муҳофаза қиладилар,— шунинг каби одамлар ҳам қаерда туғилиб парвариш топсалар,— ўша жойга чексиз меҳр қўйган бўладилар.
Ф. СКОРИНА

Онгда — имон, тилда — ҳақиқат, дилда — эътиқод устувор бўлсин

Ватанпарвар
Шу йил 15 июнь куни Тошкент шаҳрида «Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби» мавзусида ўтказилган анжуман ва унда Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг сўзлаган нутқи мамлакатимиз сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-маданий ҳамда маънавий-маърифий ҳаётида муҳим воқеа бўлди.

"Оммавий маданият" ахлоқсизлик ўчоғидир

Ватанпарвар
Тезкор ахборот воситалари ривожланиши натижасида оламдаги ҳар хил халқ ва элатлар орасида глобаллашув жараёни содир бўлаётган вақтда бутун инсоният, жумладан, халқимиз маънавиятига ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли мафкуравий таҳдидларнинг остида яшамоқдалар.

Миссионерлик ва прозелитизм: мазмуни, моҳияти ва унга қарши курашнинг ҳуқуқий механизми

Ватанпарвар
 Маълумки, Ўзбекистон Республикаси виждон эркинлиги тўлиқ таъминланган. Виждон эркинлиги-фуқарорларнинг у ёки бу динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қандай динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқидир.

Глобаллашув ва мафкуравий иммунитет

Ватанпарвар
Мафкуравий бўшлиқни тўлдириш ва мафкуравий иммунитетни шакллантириш – баркамол авлод тарбиясининг муҳим йўналишидир. Бугунги инсоният турли хил ғоялар ва сиёсий курашлар бутун жаҳон миқёсида авж олаётган, ғоявий қарама-қаршиликлар кескинлашаётган бир шароитда яшамоқда.

Ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, муқаддас динимиз софлигини асраш, давр талаби

Ватанпарвар
Бугун биз тарихий бир даврда — халқимиз ўз олдига эзгу ва улуғ мақсадлар қўйиб, тинчосойишта ҳаёт кечираётган, авваламбор ўз куч ва имкониятларига таяниб, демократик давлат ва фуқаролик жамияти қуриш йўлида улкан натижаларни қўлга киритаётган бир замонда яшамоқдамиз.

Диний экстремизм ва терроризм

Диний экстремизм ва терроризм маънавий таҳдидларнинг бир тури бўлиб, улар ўзлари мансуб бўлган диний конфессия вакилларини радикал ҳаракатларга чорловчи, мамлакатдаги тинчлик ва осойишталикни издан чиқаришга интилувчи, мавжуд конституцион тузумни ағдариб ташлашга даъват этувчи тажоввузкор сиёсий фаолиятдир.